In de charmante Antwerpse omgeving van Peter s’ Jongers’ prachtige loft, zaten we aan een lange, ruwhouten tafel. Dit bij een heerlijk tasje koffie gingen we in op de ervaringen van Peter, een visionair die niet alleen Protime oprichtte, maar ook zijn unieke kijk op leiderschap en bedrijfscultuur heeft. 

De kracht van verbondenheid en aandacht 

Peter begon met het vertellen van een jeugdherinnering die zijn kijk op leiderschap heeft gevormd. Als kind trok hij zich het pesten van andere kinderen aan en werd hij vaak hun vriend. Hij vond kracht in de glimlach die hij op hun gezicht kon toveren en realiseerde zich al vroeg hoe belangrijk het is om anderen een gevoel van ‘belonging’ te geven. “Het gevoel van verbondenheid en aandacht geven aan anderen, gaf mijzelf ook een goed gevoel,” vertelde Peter. Dit besef vormt de kern van zijn leiderschapsstijl: door aandacht en verbondenheid te creëren, ontstaat een positieve werkomgeving waar mensen gedijen. 

Ontdekking van verborgen talenten 

We spraken over Adam Grant’s concept van ‘hidden potential’, het idee dat talenten vaak verborgen zijn, zelfs voor de persoon zelf. Peter herkende dit uit zijn eigen ervaring bij Protime. Hij zag vaak hoe medewerkers verborgen talenten ontdekten, wat hen energie gaf en hen liet excelleren. “Als leider kun je niet op voorhand beschrijven of bedenken wat de mogelijkheden van je mensen zijn. Je moet ruimte creëren zodat die prachtige talenten tot uiting komen,” benadrukte Peter. Dit is volgens hem de essentie van een sterke bedrijfscultuur. 

Innovatie en ruimte voor creativiteit 

Protime was een pionier op vele fronten, waaronder het starten van een interne radioshow, een soort podcast avant la lettre. Dit illustreert hoe het bedrijf innovatie en creativiteit aanmoedigde. Peter vertelde hoe hij nooit vooraf kon bedenken wat de mogelijkheden van zijn medewerkers waren. Door simpelweg ruimte te geven, ontstonden prachtige initiatieven die bijdroegen aan het gevoel van verbondenheid binnen het bedrijf. “De mooiste dingen ontstaan vaak spontaan, zonder dat je er als leider specifiek opdracht voor geeft,” zei Peter. 

Leiderschap als teamspel 

Een interessant aspect van Peter’s leiderschapsfilosofie is het gebruik van sportteammetaforen. Protime werd georganiseerd in kleinere teams, vergelijkbaar met voetbalploegen, waar de teamleider als de CEO van zijn eigen team fungeerde. Het motto was dat 80% van de beslissingen binnen het team genomen moest worden, terwijl slechts 20% naar boven ging. “De Teamleader is de CEO van zijn eigen team. Het gaat erom dat hij of zij het team goed laat spelen, zowel op goede als op minder goede dagen,” legde Peter uit. Dit bevorderde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, en zorgde ervoor dat teams hecht samenwerkten voor gezamenlijk succes. 

Uitdagingen en groei door wrijving 

Peter vertelde ook hoe belangrijk het is om soms uit je comfortzone te stappen om echt te groeien. Hij besprak hoe wrijving en uitdagende situaties vaak glans geven. “Goed voelen is niet hetzelfde als je comfortabel voelen. Soms moet je jezelf juist uit je comfortzone trekken om ervoor te zorgen dat je je goed gaat voelen,” zei hij. Daarnaast benadrukte hij het belang van authentieke aandacht – echt luisteren zonder meteen te denken aan een tegenargument. “Echte aandacht gaat over luisteren naar iemands antwoord of argument zonder dat je al aan het nadenken bent over je eigen reactie,” vertelde Peter. 

Persoonlijke uitdagingen en veerkracht 

Peter deelde ook de uitdagingen die hij tegenkwam na het verlies van zijn vennoten. Dit bracht een nieuwe zoektocht naar evenwicht met zich mee. “Je hebt daar geen plan voor klaarliggen. Of in mijn geval had ik daar toch geen plan voor klaarliggen toen. Dat vond ik dieptepunt.” Hij beschreef hoe hij de combinatie van het loslaten en afscheid nemen van zijn vennoten en het volledig omarmen van het bedrijf aanpakte door het van dag tot dag te bekijken. “Zoals we in Antwerpen zeggen; gewoon uw botten aan, in ’t slijk en ploeteren.” 

Peter vond steun in zijn familie, maar betreurde het dat hij destijds geen Raad van Advies had. “Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik zeker een coach nemen,” zei hij. Tegenwoordig zetelt hij in verschillende raden van advies en ziet hij de immense waarde ervan. “Een Raad van Advies biedt een klankbord en trekt je even uit de dagelijkse beslommeringen.” 

De waarde van emotionele intelligentie 

Peter is geboeid door emotionele intelligentie en hoe dit een sleutelrol speelt in effectief leiderschap. Hij besprak het belang van het begrijpen en ondersteunen van je team op een diep emotioneel niveau. “Emotionele intelligentie helpt je om echt verbinding te maken met je teamleden, wat cruciaal is voor hun welzijn en productiviteit,” legde hij uit. 

Metaforen en wijsheden 

Peter gebruikt graag metaforen om zijn ideeën te verduidelijken. Eén van zijn favoriete metaforen is die van een sportteam. Hij gelooft dat een bedrijf beter functioneert wanneer het is onderverdeeld in kleinere teams, vergelijkbaar met een voetbalploeg. “De Teamleader is de CEO van zijn eigen team. Het gaat erom dat hij of zij het team goed laat spelen, zowel op goede als op minder goede dagen,” zei hij. 

Daarnaast gebruikt hij vaak de ‘bakkersmetafoor’: “Als de bakkers morgens niet uit zijn bed komen, dan liggen er geen pistolees bij de bakker. Een bakker die heel veel liefde en aandacht stopt in wat hij doet, dat ook laat leven bij zijn medewerkers, maakt een wezenlijk verschil voor klanten en medewerkers.” 

Plus est en vous? 

Peter’s persoonlijke verhaal geeft inzicht in zijn veerkracht en leiderschapsstijl. Hij werd als kind vaak bestempeld als lui, ondanks dat hij veel potentieel had. De uitspraak ‘Plus est en vous’ (“Er zit meer in jou”) resoneert sterk met hem. Hoewel school voor hem een opoffering was, vond hij plezier en voldoening in zijn professionele leven. Zijn vermogen om dingen los te laten en zich snel te decompressen, hielp hem om maandag vol energie aan de slag te gaan. “Ik stapte in mijn wagen, deed thuis de deur open en kon dat echt loslaten,” vertelde hij. Deze natuurlijke eigenschap zorgde ervoor dat hij altijd met frisse energie aan een nieuwe werkweek kon beginnen. 

Peter gelooft sterk in de kracht van mentorschap en leiding geven vanuit het hart. Hij moedigt leiders aan om een positieve en blijvende impact op hun teams te hebben, net zoals leraren een blijvende impact op hun leerlingen kunnen hebben. “Probeer de leider te zijn waar mensen aan het einde van hun carrière met plezier naar terugkijken,” adviseerde hij. Zijn eigen geschiedenisleraar had een grote impact op hem, en hij betreurt dat leraren tegenwoordig minder tijd hebben om dergelijke banden met hun leerlingen te vormen. 

Levenswerk en toekomstvisie 

Ondanks het afscheid nemen van zijn rol als CEO van Protime, blijft Peter betrokken bij het bedrijf dat hij met zoveel passie heeft opgebouwd. Hij vergelijkt het met het huwen van zijn kinderen: “Wanneer je kinderen huwen, dan blijven dat uiteraard je kinderen. Maar je ziet hen ook vertrekken. Dat is met dat bedrijf hetzelfde. Dat zal voor altijd mijn levenswerk blijven.” 

Peter kijkt tevreden terug op zijn carrière en heeft geen specifieke professionele doelen meer. Hij wil vooral blijven bijdragen aan de impact en het verschil maken voor mensen. Als hij opnieuw een groeibedrijf zou hebben, zou hij het kapitaal openstellen voor medewerkers, zodat zij deelgenoot kunnen zijn van het succes. “Ik heb heel veel mensen gezien die met zoveel betrokkenheid, met zoveel engagement voor het bedrijf werken, dat ik het eigenlijk zelf lastig vond dat ze geen groter deel van het succes mee mochten ervaren,” zei hij. 

Op de vraag wat volgens hem de uitdagingen voor leiders in de toekomst zijn, antwoordde Peter onder meer : “Ervoor zorgen dat je niet gewoon een passant bent in iemand zijn leven. Niet naar je werknemers kijken vanuit ‘je bent hier omdat ik je ervoor betaal’, maar verder gaan. Hen meegeven: ‘Je maakt het verschil, je hoort er echt bij. Als jij er niet bent, dan loopt er hier echt iets fundamenteels mis.'” 


10 Key Takeaways
 

 1. Verbondenheid en aandacht: Het creëren van een omgeving waarin mensen zich gewaardeerd en verbonden voelen, is cruciaal voor een positieve werkomgeving. 
 2. Ruimte voor talent: Geef medewerkers de ruimte om hun verborgen talenten te ontdekken en te benutten, wat hen energie geeft en hen laat excelleren. 
 3. Innovatie aanmoedigen: Door ruimte te geven voor creativiteit en spontane initiatieven, kunnen prachtige dingen ontstaan zonder dat specifieke opdrachten nodig zijn. 
 4. Teamgeest bevorderen: Organiseer je bedrijf in kleinere, zelfstandige teams om verantwoordelijkheid en hechte samenwerking te stimuleren. 
 5. Uitdaging en groei: Moedig medewerkers aan om uit hun comfortzone te stappen om persoonlijke en professionele groei te bevorderen. 
 6. Raad van Advies en coaching: Zoek steun en advies om als leider effectief te blijven functioneren, vooral in moeilijke tijden. 
 7. Emotionele intelligentie: Begrijp en ondersteun je team op een diep emotioneel niveau om echt verbinding te maken en hun welzijn te bevorderen. 
 8. Persoonlijke veerkracht: Leer omgaan met uitdagingen en verlies door jezelf de tijd te geven om stap voor stap vooruit te gaan. 
 9. Betrokkenheid creëren: Zorg dat medewerkers zich echt deelgenoot voelen van het bedrijf, niet alleen door hun rol maar ook door ze te betrekken bij het kapitaal en succes van de onderneming. 
 10. Duurzame leiderschapsimpact: Streef ernaar om een blijvende, positieve impact op je team te hebben, vergelijkbaar met de invloed van een goede leraar op zijn leerlingen. 


5 Quotes van Peter s’ Jongers
 

 1. “Het gevoel van verbondenheid en aandacht geven aan anderen, gaf ook mij een goed gevoel.” 
 2. “Je goed voelen is niet hetzelfde als je comfortabel voelen. Soms moet je jezelf juist uit je comfortzone trekken om ervoor te zorgen dat je je goed gaat voelen.” 
 3. “De Teamleader is de CEO van zijn eigen team. Het gaat erom dat hij of zij het team goed laat spelen, zowel op goede als op minder goede dagen.” 
 4. “Je eerste en belangrijkste klanten zijn eigenlijk je medewerkers. Hun tevredenheid en betrokkenheid zijn cruciaal voor het succes van het bedrijf.” 
 5. “Authentieke aandacht gaat over luisteren naar iemands antwoord of argument zonder dat je al aan het nadenken bent over je eigen reactie.” 


Beluister het inteview: