Voor mijn gesprek met Daan De Wever reisde ik af naar zijn huis in Rotselaar, waar hij en zijn vrouw Gudrun in de laatste fases van verbouwingen zitten. Dsnty, een van origine Belgisch bedrijf, is uitgegroeid tot een Europese leider en innovator in zakelijke communicatieoplossingen. Vandaag de dag hebben ze meer dan 1000 werknemers in zeven Europese landen en een jaaromzet van €250 miljoen.

Ons gesprek vond plaats in de nieuwbouwkantoren grenzend aan hun prachtige huis. “Het is ook een ruimte die we willen delen. De bedoeling is dan ook dat we hier plekken beschikbaar stellen aan ondernemers. Zodat we zorgen dat ze met het team kunnen genieten en inspiratie kunnen opdoen. Dat meetings kunnen doorgaan in een huiselijke sfeer, vinden we enorm belangrijk,” vertelde Daan. 

Tijdens onze opname werden de laatste details in het pand aangepakt. Onze microfoon ving dan ook de holheid van de lege, nieuwe ruimte op, evenals het geluid van zagen en schuurmachines. Kijk, ik wilde mezelf met mijn podcast uit mijn comfortzone trekken. En zelf onvoorziene zaken op mijn pad krijgen, die ik mogelijks niet altijd even leuk vind, maar waarvan ik wel weet dat ik ermee heb te werken.

Dus na het gesprek, ging ik experimenteren met AI, om zo een zuiverder geluid bij jou als luisteraar te brengen. Blijven leren en meebewegen met de feiten die zich voordoen, zijn ook thema’s die je terug zal zien komen in mijn gesprek met Daan. Het is alvast een man die niet alleen leren, maar ook gunnen en geven belangrijk vind.

Geen commerciële modellen, maar authenticiteit en plezier 

Vanaf het begin van ons gesprek hij duidelijk dat niet alles wat het Dstny doet, of hijzelf als ondernemer, gedreven wordt door commerciële belangen. Hij vertelt enthousiast over de boekvoorstelling van zijn bevriende auteur Suyin Aerts, die plaatsvond in het nieuwe hoofdkwartier van Dstny. “We zijn fier om te laten zien wie Dstny is. En om te laten voelen wie Dstny is. Er hoeft niet altijd een commercieel model achter te zitten. Het mag soms ook gewoon super leuk zijn.” 

Passie en bewust leven: De kern van Daans DNA 

Daan omschrijft zichzelf als iemand die met veel passie in het leven staat en heel bewust wil leven. Hij beseft hoe bevoorrecht hij is om in het Westen te wonen, terwijl er wereldwijd en dichtbij veel armoede is. “Ik denk dat ik iemand ben die met heel veel passie in het leven staat, maar ik probeer ook heel bewust te leven en ben heel dankbaar dat ik eigenlijk denk dat wij onwaarschijnlijk verwend zijn,” vertelt hij. Hij benadrukt het belang van dankbaarheid en het besef van de keuzes die we kunnen maken, iets wat hij ook aan zijn personeel meegeeft: “Besef dat je een keuze kan maken. Dat is maar een heel klein percentje van de wereldbevolking, van de maatschappij, die een keuze kan maken”. 

De kracht van verandering en afscheid nemen van de ‘gouden stoel’ 

Een onderwerp waar Daan gepassioneerd over spreekt, is de noodzaak van verandering en het loslaten van het verleden. Hij heeft een hekel aan mensen die blijven zitten op hun ‘gouden stoel’ terwijl hun bijdrage niet meer past bij de toekomst van het bedrijf. “Ik ga die ook aanspreken, op het moment dat ik dat zie,” zegt Daan. Verandering is volgens hem essentieel en het vermogen om van context te veranderen, beschouwt hij als een krachtig gegeven, ook al is het niet altijd leuk of mooi. “Elk context heeft zijn voor- en nadelen. Maar het feit dat je kàn veranderen van context is een gigantisch krachtig gegeven.” 

Een omgeving creëren voor bevlogenheid en groei 

Daan is vastberaden om een werkomgeving te creëren waar mensen bevlogen zijn en kunnen groeien. Zelfs als waardevolle medewerkers vertrekken, is hij dankbaar voor hun bijdrage. “We kunnen alleen maar hopen dat we onze medewerkers zo lang mogelijk kunnen houden. Maar uiteindelijk moet je een omgeving creëren waar die mensen bevlogen zijn, waar ze kunnen groeien. En ik zeg vaak: ‘Ik ben altijd dankbaar, ook als ze vertrekken, zeker als ze waardevol zijn geweest voor ons bedrijf.’” 

De impact van de vierde industriële revolutie en AI 

Daan ziet de komende veranderingen door de vierde industriële revolutie en artificiële intelligentie als een uitdaging én een kans. Hij gelooft dat het omgaan met verandering een essentiële vaardigheid zal worden, zeker voor de leiders van vandaag en morgen. “Ik denk sowieso: ‘Als mens zijn we change- en dus veranderingsavers. Ik weet niet of je daarmee omgaan een skill of competentie kan noemen, maar het wordt iets dat onwaarschijnlijk belangrijk gaat worden, zeker in de functie van werk vandaag.” 

Van jaarlijkse budgetten naar kwartaalcadansen 

Een andere belangrijke les die Daan deelt, is de overstap van jaarlijkse budgetrondes naar kwartaalcadansen. Dit creëert volgens hem een heel andere dynamiek en meer rust binnen het bedrijf. “Ik ben niet meer de man die zegt: ‘Ik maak in november een budget, twaalf maanden vooruit. En op het einde gaan we dat allemaal opdoen.’ Daar geloof ik niet meer in.” 

Authenticiteit en het leren van fouten 

Authenticiteit is cruciaal voor Daan. Hij is geen perfectionist en kan goed loslaten, wat hem helpt om te genieten van de groei van zijn team en de dynamiek in managementmeetings. “Ik ben totaal geen perfectionist. Zeker zakelijk, met een bedrijf zo groot als dat van ons: ‘if you want to be perfect, we are bankrupt’. Als ik vanaf morgen microcontroller zou zijn, ik weet niet of mijn slaapdata nog goed zou zijn.’” 

Van verantwoordelijkheidsgevoel naar leiderschap 

Daan’s jeugd, waarin hij opgroeide met een gehandicapte broer en een zorgenkind als zus, heeft hem gevormd tot een man met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. “Het heeft me misschien ook ergens een hoog verantwoordelijkheidsgevoel gegeven. Dat is toch iets wat ik zelf denk dat ik heb, zowel privé als professioneel. In al de dingen die ik doe, draag ik een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.” 

Ondernemerschap en de groei van Dstny 

Het ondernemerschap zat er bij Daan al van jongs af aan in. Van het organiseren van fuiven tot het starten van een technologiebedrijf met zijn jongere broer, hij heeft altijd stappen gezet in de richting van groei. “En nu zeggen mensen vaak: ‘Maar Daan, besef je wel hoe groot dit geworden is?’. Je hebt een bedrijf van meer dan duizend mensen en je zit op meerdere vestingen. Ik heb net een roadshow gedaan naar al onze vestingen, ik heb daarvoor bijna drie maanden continu gereisd, van hotel naar hotel. En tegelijkertijd denk ik: ‘Het is toch maar gewoon mijn job.’”

De gouden zet; van faillissement naar triomf 

Enkele jaren terug, gingen Daan en het Dstny-team doorheen een periode van ongekende uitdagingen. Ze bevonden zich aan de rand van de afgrond, met bijna totaal faillissement, zowel zakelijk als persoonlijk. “Mensen vergeten dat soms” vertelt Daan, terwijl hij terugblikt op de donkere dagen waarin het geld uit het bedrijf leek te stromen, zonder einde in zicht. 

In een poging om het tij te keren, maakte Daan een gedurfde zet die door velen in twijfel werd getrokken: hij besloot Marc Destrée aan te stellen als algemeen directeur. En plaatste Marc bewust boven zichzelf als oprichter. Deze beslissing zou een keerpunt blijken te zijn, waarbij Marc Daan niet alleen mee vormde als leider, maar hem ook het model leerde waar Dstny vandaag de dag op rust. “Zonder Marc hadden we vandaag waarschijnlijk niet in dit gesprek gezeten,” erkent Daan. 

Tegengestelde werelden; van zorg naar kapitaal 

Ook, had Daan te leren navigeren in een kapitalistische wereld waar gigantische bedragen met zes nullen de orde van de dag waren. Het was een wereld die haaks stond op die gene die hij van thuisuit had gezien. Met zijn ouders beiden werkzaam in de zorgsector. Het was zijn voorzitter van de Raad van Bestuur die hem de waarde van controle bijbracht te midden van investeerders die als haaien rondzwommen. “Ik leerde hen waarderen omdat ik ze nodig had om mijn aspiratie te kunnen verwezenlijken,” vertelt Daan. 

De zoektocht naar erkenning 

Te midden van alle zakelijke turbulentie werd Daan ook geconfronteerd met zijn persoonlijke, innerlijke zoektocht naar erkenning. Het was zijn vrouw, Gudrun, die hem liet inzien dat deze externe validatie niet nodig was. Haar steun en inzicht brachten hem tot het besef dat echte voldoening en succes niet afhankelijk zijn van externe goedkeuring. Tot op vandaag blijft hij haar daarvoor erg dankbaar. 

Het balanceren van eerlijkheid en juridische risico’s

Een van de meest uitdagende momenten in het recente traject van Dstny was het loslaten van de Egyptische entiteit. Dit werd een pijnlijke confrontatie met de realiteit van zakendoen. Daan beschrijft het als een dieptepunt. “Het moment dat je een call met tachtig mega gemotiveerde medewerkers moet doen om te zeggen: ‘Hier stopt het, ik ga dit niet meer funden.’ Dat was voor mij wel… Ja, dat was een hele moeilijke call,” vertelt Daan. 

Deze beslissing bracht niet alleen zakelijke uitdagingen met zich mee, maar ook persoonlijke worstelingen. Daan deelt hoe hij tijdens het call met zijn mensen beperkt werd door door de juridische overwegingen. “Eigenlijk mocht ik niet zeggen wat ik wou zeggen. Dat was voor mij echt een dieptepunt. Natuurlijk ook omdat er risico’s waren dat ze mij met rechtszaken zouden bestoken. Dus je zit daarin en dat druiste voor mij zo in tegen wie ik was. En dat voelde ook zo slecht,” onthult hij. 

Daan neemt de nodige verantwoordelijkheid voor de mislukking van de Egyptische entiteit. Hij erkent dat deze moeilijke beslissing een noodzakelijke stap was. “De reden waarom het niet gelukt is, dat is ook een stuk mijn verantwoordelijkheid. Niet alleen, ook van anderen. Het betreft een overname die die nooit voldoende door het team geïncorporeerd is geweest.”

Reflecterend op het verhaal, kijk hij ook dankbaar terug “Ik ben ook wel tegelijkertijd blij dat de oprichter waar ik het van kocht zelf terug kon doorstarten. Hij kon zijn bedrijf terug kopen van ons. Ik ben dankbaar dat we zelfs na die call, desondanks dit heel moeilijke scenario, nog steeds af en toe een keer een berichtje sturen,”. 

In essentie was dit telefoongesprek een confronterende ervaring, zowel voor Daan als voor zijn team. “Ik wou eerlijk zijn. En ik mocht niet eerlijk zijn. Ik kreeg tientallen vragen. En ik mocht niets zeggen. Dat was vreselijk gesprek. Zakelijk wist ik dat ik niet anders kon maar persoonlijk wil ik dit niet meer te vaak meemaken.” concludeert hij. 

De rol van impact en aspiratie 

Voor Daan gaat het niet alleen om groei, maar ook om de impact die hij kan maken met Dsnty. Hij ziet technologie als een middel om welzijn te verbeteren en streeft naar een grote impact op zowel bedrijven als individuen. “Wat ik wil, is impact genereren, wat mij drijft, is de impact met technologie op de mens. Als we veel impact willen maken, zullen we groot moeten zijn. Maar dat is eigenlijk het succes van het harde werken.” 

Daan vindt echter dat we tegenwoordig te veel gedreven worden door geld en dat we onze aspiraties daardoor uit het oog verliezen. “Zo veel mensen zeggen dat ze gedreven zijn, maar ik vind dat wij een stuk gebrek aan aspiratie en ambitie hebben. Waar doen we het voor? Wat is de impact die we willen maken?” Hij ziet vaak, vooral bij jonge mensen, dat ondernemerschap gehypet wordt. “En dan komen ze met je spreken en blijken ze vooral na te denken over hun exit en geld verdienen.”

Het gaat om zoveel meer dan ‘geld verdienen’ 

Maar voor Daan gaat het allemaal om meer dan alleen geld. “Dat is toch niet de drijfveer?” vraagt hij retorisch. Aspiratie gaat voor hem over: Waarvoor doen we het? Wat willen we bereiken? Wat drijft mij als bedrijfsleider? 

Daan vraagt zich af: “Hoe vaak krijg ik de kans in mijn korte aanwezigheid op deze aarde om een bedrijf te leiden waarmee we echt impact kunnen maken? Niet alleen op bedrijven, maar ook op individuen. Hoe kunnen we welzijnsverbetering teweegbrengen door technologie? Wat gaat de impact zijn van de metaverse? Ik kan je vandaag al live demo’s laten zien waar je versteld van zult staan. Dat is supercool om mee bezig te zijn. En dat is wat mij drijft. Dat maakt het zo fantastisch.” 

Hij merkt op dat er vaak een gebrek aan deze mentaliteit is. Mensen reageren vaak vanuit een defensieve houding, zoals “Oei, mijn bedrijf gaat minder goed en nu word ik ontslagen.” Maar Daan benadrukt: “Je hebt de kans om het vast te pakken, om er iets aan te doen, dus doe dat.” 

Geen plan B, maar flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

Daan heeft geen vastomlijnd plan B. Hij gelooft in het proactieve denken en het continu aanpassen aan de feedback van de markt. “Ik denk dat het proactieve denken moet maken dat je continu gaat kijken hoe je die kadans erin kan houden. En dat is wat wij doen als Dstny. We noemen het Beyond Budgeting en Beyond Strategy. Je moet continu sturen, kijken wat de feedback van de markt is. En vandaaruit stapjes zetten en een omgeving creëren waar mensen kunnen leren, want dat is cruciaal.” 

Leiderschap in de toekomst 

Daan is zich bewust van de uitdagingen die de toekomst zal brengen, zowel macro-economisch als door veranderingen in de populatie en technologie. Hij ziet het als een kans om met technologie welzijnsverbetering teweeg te brengen en blijft zich inzetten voor de groei en dynamiek van Dstny. “Hoe vaak ga ik de kans krijgen in mijn korte aanwezigheid zijn op deze aarde, om een bedrijf mee te kunnen leiden waarmee we echt impact kunnen maken? Niet alleen op bedrijven, maar ook op individuen. En zo bijvoorbeeld bezig te zijn rond: hoe kan je welzijnsverbetering teweeg brengen door technologie? Wat gaat de impact zijn van de metaverse? Dat is wat mij drijft. En dat maakt het zo fantastisch.” 

Daan De Wever’s visie op leiderschap, zijn passie voor verandering, en zijn diepe verantwoordelijkheidsgevoel zijn inspirerend voor elke C-level leider van groei KMO’s en grote bedrijven. Zijn verhalen en inzichten bieden niet alleen herkenbaarheid maar ook waardevolle lessen over het omarmen van verandering, het creëren van een bevlogen werkomgeving, en het maken van impact met technologie. 

Een chaotische kantje 

Daan is een dynamische leider met een duidelijk chaotisch kantje. Dit blijkt niet alleen uit zijn eigen erkenning, maar ook uit hoe hij zijn dagelijkse werkzaamheden aanpakt. Zijn chaotische manier van denken en handelen kan soms vermoeiend zijn, verteld hij, zowel voor zichzelf als voor anderen. Desondanks houdt hij altijd het overzicht en weet hij wat er besproken is. Hoewel een beetje meer structuur in zijn denken en doen hem minder zou vermoeien, vormt het naar zijn gevoel geen obstakel in zijn huidige rol. En tegelijk brengt hij hiermee ook een unieke dynamiek en energie in zijn bedrijf. 

Perfectionisme in perspectief 

Perfectionisme is voor Daan geen streven. Hij stelt: “if you want to be perfect, we are bankrupt.” Deze uitspraak weerspiegelt zijn pragmatische benadering van leiderschap. Hij is niet bezig met elke kleine fout of detail, maar richt zich op het grotere plaatje. Dit staat in schril contrast met zijn vrouw, die wel een perfectionistisch oog heeft. Dat contrast komt mooi naar voor in een anekdote over hun verbouwingen. Daan geniet juist van de imperfecties en waardeert de groei verandering om zich heen. 

De ziel van het bedrijf voelen 

Voor Daan is het essentieel dat de ziel van Dstny voelbaar is, ongeacht waar je je in de wereld bevindt. Deze ziel wordt gekenmerkt door openheid en transparantie. Een anekdote waarmee hij dit illustreert, is een ervaring met de Zweedse marketingmanager. Toen zij hem persoonlijk aansprak over een kwestie die haar diep raakte, zag Daan dit als een groot compliment. Want ze voelde zich als medewerker nauw verbonden met Dstny en durfde aankaarten dat het bedrijf naar haar gevoel niet juist had gereageerd op een specifieke situatie. “Ze voelde zich zo verbonden, dat ze zich persoonlijk aangesproken voelde.”  

Leren als rode draad 

Leren is een kernwaarde voor Daan en zijn bedrijf. Hij ziet leren als een continue zoektocht naar nieuwe prikkels en kennis. Daan heeft geen angst voor verandering, maar omarmt het juist als een kans. Hij pleit voor een bedrijfswereld die sneller leert en wendbaar is. Al zou hij soms willen dat mensen en bedrijven ‘sneller leren’. 

Fouten maken en het verleden laten 

Fouten maken ziet Daan als een essentieel onderdeel van groei en leren. Hij gelooft dat je als leider moet kunnen zeggen: “Het is oké dat niet alles goed gaat.” Dit besef helpt hem om vooruit te kijken en zich te richten op toekomstige mogelijkheden en verbeteringen. “De cijfers die we zien, zijn slechts een restant van het verleden.” Het is een filosofie die hij ook in zijn team probeert te cultiveren. “En daarbij kan het zijn dat we volledig de mist in gaan. En misschien zeg ik binnen vijf jaar: ‘Ik heb fout gegokt’. Maar kunnen alleen maar zorgen dat we snel leren en wendbaar zijn. So let’s see.”

De balans tussen aspiratie en investeerders 

Hij deelt zijn inzichten over de balans tussen het beste willen voor je bedrijf en de samenwerking met investeerders. “Wat ik heb geleerd, zeker in ons verhaal met grote investeringen, is dat je altijd moet blijven gaan voor wat je bedrijf nodig heeft. We spreken over honderden miljoenen euro’s die ons zijn gegeven om onze aspiraties en ambities te kunnen waarmaken.” 

Daan benadrukt dat als je het bedrijf niet op de eerste plaats zet, je snel een speelbal wordt. “Ik geloof dat het verhaal van waarde creatie echt zit in het bedrijf voorop durven stellen. Dat kan soms heel conflicterend zijn, want investeerders komen vaak voor een korte periode en richten zich vooral op wat het hen opbrengt.” 

Hij wijst op de verschillende risiconiveaus tussen investeerders en ondernemers. “Misschien heb jij mij wel een paar honderd miljoen gegeven, maar ik zit hier met zestig of zeventig procent van mijn spaargeld in. Jij speelt voornamelijk met vreemd geld, maar ik met mijn eigen. Dat is ook een stukje in het debat wat je moet voeren. Ik denk enerzijds: ‘ik heb het recht om die positie te claimen.’ Anderzijds ben ik me er ook van bewust dat, als ik niet presteer, de raad van bestuur het recht heeft om mij in vraag te stellen. Maar dat moet wel gebeuren op basis van objectieve resultaten, niet op basis van leeftijd of het hebben van een chaotisch kantje.” 


Takeaways
 

 1. Bewust leven en dankbaarheid zijn essentieel. 
 2. Verandering omarmen is de sleutel tot succes. 
 3. AI en de vierde industriële revolutie bieden enorme kansen. 
 4. Kwartaalcadans zorgt voor dynamiek en rust in het bedrijf. 
 5. Laat verantwoordelijkheidszin diep wortelen. 
 6. Plaats je aspiratie boven geld: Te veel focus op geld verstikt aspiraties 
 7. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn cruciaal voor de toekomst. 
 8. De ziel van je bedrijf voelbaar maken is ontzettend krachtig. 
 9. Blijven leren is essentieel voor persoonlijke en professionele groei. 
 10. Waardecreatie komt voort uit het durven vooropstellen van het bedrijf. 


Catchy uitspraken 
 

 1. “Besef dat je altijd een keuze kan maken.” 
 2. “Het vermogen om van context te veranderen, is een krachtig gegeven.” 
 3. “Ik ben altijd dankbaar, ook als medewerkers vertrekken.” 
 4. “If we want to be perfect, we are bankrupt.” 
 5. “Zo veel mensen zeggen dat ze gedreven zijn, maar ik zie een gebrek aan aspiratie.” 
 6. “Het gaat om zoveel meer dan geld verdienen.” 


Beluister het interview: