In een boeiende podcast aflevering had ik het genoegen om te spreken met Caroline Van Cauwelaert, de visionaire CEO van Epcon. Dit gesprek biedt waardevolle inzichten voor leiders van groeiende KMO’s. Caroline deelt haar ervaringen over het combineren van expertise met passie, het negeren van risicobeperkende adviezen, en het leiden van een betekenisvolle onderneming. 

Expertise en passie: De drijvende kracht achter Epcon 

Caroline’s reis begon met de invloed van haar vader, een hartchirurg, die haar inspireerde om haar expertise in IT te combineren met haar passie voor wereldgezondheid. Na haar rol als General Manager bij Bagaar, besloot Caroline om haar erfenis te investeren in Epcon, een bedrijf dat artificiële intelligentie gebruikt om epidemieën in ontwikkelingslanden in kaart te brengen en te voorspellen. Deze moedige stap, gedreven door geloof en passie, toont hoe ze haar technische kennis inzet voor een hogere doelstelling. 

Tegen de stroom in: betekenisvol ondernemen 

Caroline’s verhaal is ook een getuigenis van het ingaan tegen de risicobeperkende adviezen uit haar omgeving. In plaats van te kiezen voor zekerheid, koos ze voor een onderneming die misschien niet altijd zekerheid biedt, maar wel een diepere betekenis heeft. Dit is een belangrijke les voor elke leider: durf risico’s te nemen als het gaat om iets waar je echt in gelooft. 

Kwetsbaarheid als kracht

Een van de meest opvallende delen van ons gesprek was Caroline’s openheid over haar kwetsbaarheid als CEO. Ze vertelde hoe ze zich eerlijk opstelde tegenover een nieuwe HR-directeur, wat leidde tot onverwachte consequenties. Hoewel ze tijdelijk haar positie verloor, werd haar unieke expertise en manier van zijn kort daarop weer erkend, wat haar terugbracht in een leidinggevende rol. Het benadrukt hoe belangrijk het is voor leiders om authentiek en open te zijn, zelfs als het risico’s met zich meebrengt. 

Doorzettingsvermogen en paradigmashifts

Caroline deelt ook persoonlijke uitdagingen, zoals het overwinnen van schoolproblemen en het negeren van negatieve adviezen. Haar verhaal laat zien dat doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen cruciaal zijn voor succes. Ze bespreekt ook belangrijke paradigmashifts: 

 • Hard werken: Van lange uren en uitputting naar focus en toewijding. 
 • Standpunt innemen: Van gehoorzamen naar durven spreken en waarde toevoegen met eigen inzichten. 

Inspirerende invloeden en waarden  

Caroline’s scoutstotem, Hazenwind, symboliseert haar aanvankelijke aanpak van keihard werken, wat ze later als eerder inefficiënt erkende. Ze leerde het het belang van strategisch en duurzaam werken. En toch behield ze ook de sterkte van ‘het gewoon te doen’. Het samenwerken met innovatieve leiders zoals bij Dorel Industries leerde haar om vast te houden aan haar visie en ideeën. 

Daarnaast legt Caroline de nadruk op de waarde van tijd en aandacht, en hoe deze het nieuwe goud zijn in een wereld waar afleiding overal is. Ze ziet zichzelf als de Chief Energizing Officer, iemand die energie en motivatie brengt in het bedrijf.

Beethoven’s negende symfonie: Een bron van inspiratie 

Caroline sprak ook met passie over haar bewondering voor Beethoven, vooral zijn doorzettingsvermogen bij het componeren van de negende symfonie. Ze vertelde hoe ze ooit hoorde op de radio hoe Beethoven acht jaar lang werkte aan dit meesterwerk, zelfs nadat hij volledig doof was geworden. Tijdens de première stond Beethoven met zijn rug naar het publiek en durfde hij zich niet om te draaien, onzeker over de ontvangst van zijn werk. Een van de muzikanten draaide hem om, en Beethoven zag dat het publiek recht stond en applaudisseerde, met hoeden en zakdoeken in de lucht. Deze staande ovatie en het emotionele moment raakten Caroline diep. 

“Dat moment in de geschiedenis heeft me emotioneel geraakt,” vertelde Caroline. “Waar vond Beethoven de moed om acht jaar lang door te gaan, ondanks zijn toenemende doofheid? Hoe beleefde hij dat moment van erkenning? Ik zou daar graag meer over weten.” 

Caroline’s fascinatie voor Beethoven onderstreept haar eigen zoektocht naar betekenis en erkenning in haar werk. Net als Beethoven zoekt ze naar diepere waarden en doorzettingsvermogen in haar leiderschap.

Nog een boeiende invalshoek: Leiderschap in de piraterij 

Ik vertelde Caroline over mijn fascinatie voor sleutelfiguren in de maatschappij, van leerkrachten tot bakkers, en over hoe ik vanaf een jonge leeftijd al opkeek naar mensen in dat soort leiderschapsrollen. Dit leidde me naar het concept van een “tribe”, de groep mensen om je heen, en de studie uit de Corporate Antropologie. Die wetenschappelijke discipline benadrukt dat als er geen formele leider is, er altijd een informele leider zal opstaan. 

Het deed Caroline denken aan een artikel dat ze ooit las over piraterij, waarin beschreven werd hoe piraten hun hiërarchie organiseerden. Bij piraten was iedereen gelijk, behalve in tijden van strijd, wanneer een leider nodig was. Dit principe van gedeeld leiderschap vond Caroline bijzonder inspirerend. 

Ze benadrukte dat verantwoordelijkheid nemen essentieel is en dat er altijd meer leidersfiguren in een groep zijn dan je op het eerste gezicht zou denken. Sommige mensen voelen zich meer geroepen om een leidersrol op zich te nemen, terwijl anderen zich daar automatisch achter scharen. Wat Caroline vooral bijbleef van het verhaal over piraten, is dat leiderschap situatieafhankelijk is. 

Dit concept sluit aan bij wat veel leiders tegenwoordig in hun teams ervaren: een gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Caroline gelooft dat dit kan worden opgelost door ruimte te creëren voor informeel leiderschap, waardoor mensen de kans krijgen om hun leiderschapsvaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Zonder deze ruimte kunnen potentiële leiders zich niet ontplooien en tonen ze hun vaardigheden niet op cruciale momenten. Het verhaal van piraten onderstreept het belang van situatief leiderschap en verantwoordelijkheid. Caroline ziet dit als een essentieel inzicht voor de hedendaagse bedrijfswereld. 

 

10 Key Takeaways 

 1. Combineer passie met expertise: Caroline Van Cauwelaert’s succes bij Epcon is te danken aan haar vermogen om haar technische expertise in IT te combineren met haar passie voor wereldgezondheid. 
 2. Neem risico’s voor betekenisvol werk: Caroline’s keuze om te investeren in een risicovolle, maar betekenisvolle onderneming, benadrukt het belang van geloof en passie in leiderschapsbeslissingen. 
 3. Kwetsbaarheid als kracht: Het tonen van kwetsbaarheid kan leiden tot authentiek leiderschap en hernieuwde erkenning van je waarde binnen een organisatie. 
 4. Doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen: Succes komt vaak voort uit het negeren van negatieve adviezen en het vasthouden aan je eigen visie, ondanks uitdagingen. 
 5. Paradigmashifts in werkethiek: Van lange uren naar strategische toewijding en van gehoorzamen naar het durven innemen van standpunten zijn essentieel voor effectieve leiderschap. 
 6. Waarde van tijd en aandacht: In een wereld vol afleiding zijn tijd en aandacht de nieuwe kostbaarheden, essentieel voor leiders om energie en motivatie in hun teams te brengen. 
 7. Inspiratie uit geschiedenis: Caroline’s bewondering voor Beethoven’s doorzettingsvermogen en moed tijdens het componeren van zijn negende symfonie onderstreept het belang van volharding in leiderschap. 
 8. Gedeeld leiderschap: Het principe van gedeeld leiderschap, geïnspireerd door piraterij, toont aan dat informele leiderschapsrollen kunnen bijdragen aan de effectiviteit van een team, vooral in crisistijden. 
 9. Situatief leiderschap: Leiderschap is afhankelijk van de situatie. Het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen wanneer nodig is cruciaal voor succes. 
 10. Chief Energizing Officer: Caroline ziet zichzelf als iemand die energie en motivatie brengt in haar bedrijf, een cruciale rol voor elke leider om een positieve en productieve werkcultuur te behouden.


3 waardevolle uitspraken en inzichten
 

 1. “Ooit zag ik mijn voormalig innovatiedirecteur bezig tijdens een meeting, toen is mij franc gevallen. Ik heb hem dat ook ooit gezegd. Jij doet eigenlijk maar wat.” 
 2. “Tijd en aandacht zijn het nieuwe goud in een wereld waar afleiding overal is.” 
 3. “Bij piraten was iedereen gelijk, behalve in tijden van strijd, wanneer een leider nodig was. Dit principe van gedeeld leiderschap vind ik bijzonder inspirerend.” 


Beluister het inteview: